Manuele Therapie

Kort samengevat is een Manueel Therapeut: “De wervelkolomspecialist”.

De Professional Master Manuele therapie is een specialist op het specifieke domein van de fysiotherapeutische zorg. Een specialist die zich bezighoudt met hoog complexe patiëntenzorg, die zijn handelen kan onderbouwen met het best mogelijke “evidence”(wetenschappelijk bewijs) en tegelijkertijd in staat is deze expertise te “delen”en te“verspreiden”. Een Master in de manuele therapie is de bewegings-en wervelkolomconsulent bij uitstek. Deze specialist onderscheidt zich doordat hij complexe vaardigheden kan toepassen gericht op het behandelen van de wervelkolom en de ledematen en weet wanneer dit wel of niet in te zetten tijdens een behandeling.

Helaas wordt Manuele Therapie nog vaak geassocieerd met “kraken” of manipuleren. Naar mijn mening bestaat het specialisme Manuele Therapie niet sec uit manipuleren(een bewegingsbeperking wegnemen d.m.v. een snelle kortdurende impuls)! Mijn doel tijdens een behandelepisode, is erachter te komen waarom een cliënt klaagt, wat de achterliggende oorzaak is en wat de belemmeringen voor herstel zijn. Mijn ervaring is dat de oorzaak vaker te vinden is op het psychosomatische vlak dan op het somatische vlak. Op dat moment heeft het mijn voorkeur om als doel te hebben de cliënt inzicht te geven in de oorzaak van zijn/haar klacht en de belemmeringen voor herstel. Waardoor de cliënt uiteindelijk door “nieuwe” kennis zelf zijn/haar probleem/klacht kan oplossen. Ik heb op dat moment een coachende rol. Soms fungeer ik als coach/monteur, de belemmeringen voor herstel liggen dan voornamelijk op het somatische (lichamelijke) vlak.